noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

Objave


Filter

SIJ Ravne Systems - razpis štipendij za študijsko leto 2021/2022


2021-01-27
12:27:40


KDO SMO?

SIJ Ravne Systems s sedežem na Ravnah na Koroškem so proizvajalec vrhunskih jeklenih proizvodov – valjev, industrijskih nožev in druge industrijske opreme. Družba SIJ Ravne Systems  je del predelovalne divizije skupine SIJ – Slovenska industrija jekla. Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih.

Poslovno skupino sestavlja 5 poslovnih področij:

 • jeklarstvo: SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne;
 • proizvodna in predelovalna podjetja – SIJ Ravne Systems, SIJ Elektrode Jesenice, SIJ SUZ;
 • specializirani servisno-prodajni centri v Sloveniji in tujini (EU, ZDA);
 • surovinska baza;
 • upravljanje in druge storitve.

KAJ DELAMO?

Družba SIJ Ravne Systems, d. o. o., se ponaša s strokovnim znanjem inženiringa, raziskav in razvoja ter proizvodnje s področij:

 • industrijskih nožev in neposredno povezanih nadomestnih delov za različne industrije, kot so kovinska, lesnopredelovalna, papirna, gumarska industrija in industrija recikliranja; 
 • kovanih valjev za hladno valjanje ogljičnega, nerjavnega in silicijevega jekla, aluminijaste in bakrene pločevine in folije, srajčk in jeder za kontinuirano litje;
 • komponent in rezervnih delov za različne industrije, kot so jeklarne, valjarne in kovačnice, polizdelki, končni izdelki in oprema v skladu z dokumentacijo stranke; 
 • prenove, nadgradnje in vzdrževanja.

KAKO USPEŠNI SMO?

TOP 3 PROIZVAJALEC INDUSTRIJSKIH NOŽEV IN KOVANIH VALJEV V EUROPI

S skupno več kot 500 zaposlenimi smo eden največjih koroških zaposlovalcev in steber gospodarstva v občini Ravne na Koroškem. Družba SIJ Ravne Systems je izvozno  usmerjena, saj na tujih trgih ustvarimo več kot 85 odstotkov vseh svojih prihodkov. Družba je prisotna na vseh petih kontinentih v več kot 70 državah po svetu. Naši proizvodi in storitve pa so razpoložljivi prek široke mreže distributerjev.

ZAKAJ SE ZAPOSLITI V SIJ RAVNE SYSTEMS?

 • Smo inovativni, uspešni in ker se bomo še naprej razvijali tako doma kot v tujini.
 • Vlagamo v znanja zaposlenih in povečanje njihovih sposobnosti.
 • Zavedamo se pomena kakovostnih delovnih razmer.
 • Spodbujamo ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih.
 • Smo družbeno odgovorna skupina, ki neprestano spodbuja razvoj okolja, v katerem deluje.
 • Ponujamo konkurenčne pogoje zaposlitve z možnostjo kariernega napredovanja.

KAJ NUDIMO IN KAJ PRIČAKUJEMO?

Zaposlenim ponujamo delo v  stabilnem okolju in urejene pogoje dela, redno strokovno usposabljanje in izobraževanje ter možnost financiranja šolanja ob delu, možnost razvoja kariere in napredovanja, dodatno pokojninsko zavarovanje, druženje na dogodkih Skupine SIJ - tradicionalni Dan metalurga in Zimske igre, brezplačne in subvencionirane športne aktivnosti, novoletno obdarovanje otrok zaposlenih, nagrajujemo »najsodelavce«, najboljše inovatorje in jubilante Skupine SIJ.                  

Naš cilj je zaposlovati strokovnjake z različnih področij, ki delujejo v lokalnem okolju. Zaposlujemo ljudi z bogatimi izkušnjami na različnih področjih. Cenimo posameznike, ki v naša podjetja prinašajo znanja in veščine ter so jih v delovnih sredinah sposobni nadgrajevati. Poleg socialnih kompetenc od sodelavcev pričakujemo predanost, odgovornost, poštenost in zavzetost za zagotavljanje najboljše kakovosti na vseh področjih našega poslovanja. Lastnosti, ki jih iščemo pri kandidatih za zaposlitev, določamo glede na to, ali je kandidat že izkušen strokovnjak ali pa šele na začetku svoje karierne poti.                                                                                                      

PROSTA DELOVNA MESTA

Profili poklicev za delovna mesta v proizvodnji in vzdrževanju:

 • oblikovalec kovin, strojni mehanik, mehatronik operater, strojni tehnik, inženir strojništva;
 • obdelovalec kovin, metalurg, metalurški tehnik;
 • elektrikar, elektrotehnik, inženir mehatronike, inženir elektroenergetike.

Profili poklicev s področja razvoja in tehnologij, kakovosti, vodstvena delovna mesta v proizvodnji:

 • diplomirani inženir strojništva/metalurgije,
 • diplomirani gospodarski inženir,
 • magister inženir strojništva/metalurgije, magister gospodarski inženir.

Profili poklicev za delovna mesta v Laboratoriju:

 • strojni tehnik, metalurški tehnik,
 • diplomirani inženir strojništva /metalurgije/ fizike,
 • magister inženir strojništva, magister fizike,
 • doktor znanosti s področja strojništva/metalurgije/fizike.

Profili poklicev za delovna mesta  v komerciali in ekonomiki:

 • komercialist, diplomirani ekonomist/ komercialist,
 • univerzitetne diplomirane ekonomiste, magistre ekonomskih ali poslovnih ved.

RAZPIS ZA 14 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

program izobraževanja

število štipendij

srednješolski poklicni program MEHATRONIK OPERATER

2

srednješolski tehnični program STROJNI TEHNIK

4

srednješolski tehnični program ELEKTROTEHNIK

2

višješolski strokovni program INŽENIR STROJNIŠTVA / INŽENIR

MEHATRONIKE

4

univerzitetni program I. in II. stopnje PROIZVODNO STROJNIŠTVO

2

Višina štipendije za dijake znaša od 150 do 200 EUR, za študente pa od 310 do 460 EUR.

Štipendistom omogočimo opravljanje obvezne prakse in počitniškega dela pod vodstvom usposobljenih in izkušenih mentorjev. Po potrebi jim zagotovimo tudi dodatna strokovna in funkcionalna usposabljanja.


   oglas


   SIJ Ravne Systems d.o.o.

Aktualno


Seminar Varnost fotovoltaičnih sistemov

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanj na temo najnovejših tehnologij s področja varnosti fotovoltaičnih sistemov, načrtovanja tipskih razdelilcev, strelovodne inštalacije in prenapetostne zaščite za sončne elektrarne ter hranilnikov električne energije, ki bodo potekale 10. maja 2023 v prostorih Višje strokovne šole Ravne, na naslovu Koroška cesta 10, Ravne na Koroškem.

Več ...


Dan sodobnih tehnologij 2023

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanj in predstavitev na temo najnovejših tehnologij s področja strojništva in mehatronike, ki bodo potekala 24. maja 2023 v prostorih Višje strokovne šole Ravne, na naslovu Koroška cesta 10, Ravne.

Več ...


Novi laboratoriji na Višji strokovni šoli Ravne

Laboratorij za ugotavljanje mehanskih lastnosti gradiv in mehanskih komponent

 • stroj za natezni preizkus,
 • stroj za preizkušanje udarne žilavosti,
 • merilnik trdote (Rockwell, Brinell, Vickers),
 • merilnik mikrotrdote z mikroskopom za opazovanje mikrostrukture.

Vsi stroji so podprti z računalniško obdelavo merilnih rezultatov in služijo za izvajanje vaj v okviru raznih predmetov. Poleg študijskih obveznosti se v laboratoriju izvajajo tudi meritve za potrebe gospodarstva.

Laboratorij za krmilno in regulacijsko tehniko

 • 10 učnih panelov z desetimi najbolj pogostimi aplikacijami,
 • 18 računalnikov, povezanih v računalniško omrežje z vso programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje vaj v okviru raznih predmetov. Kadar v laboratoriju ne potekajo vaje, je laboratorij v prostem dostopu – za študente, diplomante ali za potrebe gospodarstva.

Laboratorij za robotiko in procesno avtomatizacijo

 • industrijski robot ABB IRB140,
 • 12 učnih panelov za načrtovanje in sestavljanje krmilnih sistemov,
 • 16 računalnikov, povezanih v računalniško omrežje z vso programsko opremo, potrebno za izvajanje vaj v okviru raznih predmetov. Kadar v laboratoriju ne potekajo vaje, je laboratorij v prostem dostopu za študente, diplomante ali za potrebe gospodarstva.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija