noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

gospodarski portal koroške regije

Splošni pogoji


Splošni pogoji

Spletni portal je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu http://www.center-novih-tehnologij.si.

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem portalu so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Višja strokovna šola Ravne se obvezuje, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bodo podatki na spletnem portalu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

To spletno mesto je izključna last Višje strokovne šole Ravne, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega portala. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja Višje strokovne šole Ravne.

Namen pravil o obdelavi osebnih podatkov je, da vam omogočimo nadzor in informiranost, in vas seznanimo, katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kako jih uporabljamo. Upravljavec osebnih podatkov je Višja strokovna šola Ravne. Upravljavec osebnih podatkov sme skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) obdelovati osebne podatke:

  1. (1) če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe,
  2. (2) če je obdelava potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti šole,
  3. (3) ali v primeru obdelave, v katero v okviru našega sodelovanja prostovoljno privolite.

Z vstopom na spletni portal soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji. Za vse, kar ni urejeno s temi pravili, se uporablja veljavna zakonodaja. Ta pravila pričnejo veljati 1. 9. 2019.

Aktualno


Vpisi v študijskem letu 2021/2022 na redni in izredni študij v višješolska študijska programa:

  • STROJNIŠTVO
    inženir/inženirka strojništva
  • MEHATRONIKA
    inženir/inženirka mehatronike

PRVI PRIJAVNI ROK od 15. februarja do 18. marca 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK od 24. do 31. avgusta 2021

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija