noscript-img Koroški center novih tehnologij

Koroški center novih tehnologij  Koroški center novih tehnologij

gospodarski portal koroške regije

Objave


Filter

Število objav: 45 Razvrsti po: 

2021-03-05
08:42:17

Zagovori Diplomskih nalog - torek, 23. 02. 2021 in sreda, 24. 02. 2021

V torek, 23. 02. 2021 so študentje uspešno zagovarjali naslednje Diplomske naloge:

- Reorganizacija varnosti pri delu v obratu Valjarna gredic v podjetju SIJ Metal Ravne, d. o. o.,
- Izdelava sistema daljinskega upravljanja monitorja za gašenje v KGZ Ravne.

V sredo, 24. 02. 2021 so študentje uspešno zagovarjali naslednje Diplomske naloge:

- Optimizacija delovnega procesa ...

Višja strokovna šola Ravne

Več  

2021-02-04
10:18:49

Integracija video stene v Distribucijskem centru vodenja DCV Maribor

Distribucijski center vodenja DCV v Mariboru podjetja Elektro Maribor d. d. za svoje delo potrebuje video steno, kjer se prikazujejo podporni sistemi in ostale vsebine.
V podjetju so se zaradi dotrajanosti opreme odločili za zamenjavo video stene. Izbrali so prikazovalnike proizvajalca Mitsubishi Electric, kot integrator pa je pri projektu sodelovalo podjetje ...

Exor Eti d.o.o.

Več  


Stran 2 od 23

Aktualno


Vpisi v študijskem letu 2021/2022 na redni in izredni študij v višješolska študijska programa:

  • STROJNIŠTVO
    inženir/inženirka strojništva
  • MEHATRONIKA
    inženir/inženirka mehatronike

PRVI PRIJAVNI ROK od 15. februarja do 18. marca 2021

DRUGI PRIJAVNI ROK od 24. do 31. avgusta 2021

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Postanite del skupnosti in se registrirajte.     Registracija